Regulamin usługi Otwarta Paczka

Regulamin Usługi Otwarta Paczka

Określający zasady usługi „otwarta paczka” umożliwiająca Kupującemu zamawianie i dodawanie towarów do istniejącego i niewysłanego zamówienia.

 1. Definicje

  1. Otwarta paczka – usługa oferowana Kupującemu przez Sprzedającego.

  2. Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

  3. Sprzedający - przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów pod numerem 000061193/2014, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ATTERO.PL Wojciech Modrzejewski z siedzibą pod adresem ul. Przyjacielska 6, 93-240 Łódź, NIP 5991620202, nr REGON 210985690.

  4. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, np. informacja przekazana na papierze, email, plik PDF.

 2. Korzystanie z usługi „otwarta paczka”

  1. Usługa „otwarta paczka” dostępna jest dla kupujących niebędących konsumentem korzystających z przedpłatowych form płatności.

  2. W celu skorzystania z usługi „otwarta paczka” Kupujący podczas składania zamówienia powinien wybrać formę płatności, sposób dostawy oraz w uwagach do zamówienia dopis słowa "otwarta paczka" oraz opłacić zamówienie zgodnie z otrzymanym podsumowaniem.

  3. Kupujący może dokonywać kolejnych zakupów wybierając opcję dostawy "odbiór osobisty/otwarta paczka" oraz podając numer pierwotnego zamówienia, do którego towary mają zostać dołożone. Każde kolejne zamówienie w ramach otwartej paczki Kupujący zobowiązany jest do opłacenia w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania podsumowania.

  4. W chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie traktowane jako otwarta paczka własność towarów zostaje przeniesiona na Kupującego, a dysponowanie przez Sprzedającego ogranicza się do przechowywania oraz przekazania towarów Kupującemu za pomocą wybranej przez Kupującego formy dostawy.

  5. Za przechowywanie towarów będących własnością Kupującego Sprzedający nie pobiera opłaty.

  6. Zamówienie oznaczone jako otwarta paczka zostaje zamknięte i przygotowane do dostarczenia do Kupującego na wyraźne zlecenie Kupującego wyrażone przy dokonywaniu zamówienia lub za pomocą dostępnych środków komunikacji.

 3. Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży

  1. Kupującemu korzystającemu z usługi „otwarta paczka” przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w od momentu złożenia zamówienia do 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

  2. O odstąpieniu od umowy Kupujący niebędący konsumentem winien poinformować Sprzedającego przed upływem prawa do odstąpienia od umowy składając jednoznaczne oświadczenie woli w formie pisemnej na trwałym nośniku.

 4. Postanowienia końcowe

  1. Usługę „otwarta paczka” wprowadza się na czas nieoznaczony.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

  3. Treść regulaminu obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium